zycieparafii.pl

05.jpg

Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głogowie

Plac Prymasa Polski Stefana Wyszysńskiego 1

67-200 Głogów

Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej

Poniedziałek
16:30-17:30
Środa  16:30-17:30
Piątek
19:30-20:30
Sobota 
09:30-10:00

Telefon do Kancelarii 76 833 88 75 wew. 30

 

W święta państwowe i kościelne - nieczynne.
W sprawie pogrzebu - w każdym czasie.

nr konta 54 10902079 0000 0005 4410 8848

BZ WBK S.A. 1 oddział Głogów

TERYTORIUM PARAFII
Ulice: Andromedy, Galileusza, Gwiaździsta, Herkulesa (6-18, 32-46), Keplera, Kosmonautów Polskich, Merkurego, Neptuna (1-31), Orbitalna (1-27), Oriona, Plutona, Samotna, Saturna, pl. Kard. Wyszyńskiego.

CHRZEST ŚWIĘTY
Sakrament chrztu św. jest bramą sakramentów - konieczny do zbawienia. W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do Kościoła. Sakrament udzielany jest w II niedzielę miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 12:30 oraz w razie potrzeby w pozostałe niedziele po Mszy Św. o 12:30 i w soboty po Mszy Św. o 18:30. Rodzice dziecka na miesiąc przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu. Nauki prze chrztem dla rodziców i chrzestnych w każdy piątek po Mszy Św. wieczornej.

  • akt urodzenia dziecka (odpis z USC) – do wglądu
  • dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, wiek, dokładny adres zamieszkania)
  • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą być chrzestnymi (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej; osoba bierzmowana).


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej). Jeżeli narzeczeni zawierają ślub tzw. konkordatowy (tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego) zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (w USC wymagane są dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia obojga narzeczonych). Zaświadczenie to ważne jest 6 miesięcy. Metryka Chrztu Świętego - wystawiona maksymalnie 6 miesięcy przed planowanym ślubem, z adnotacją o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu bierzmowania

  • dowód osobisty
  • metryka chrztu świętego do sakramentu małżeństwa
  • zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich
  • zaświadczenie z USC, lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny
  • dane Świadków Ślubu (wiek, wyznanie, dokładny adres zamieszkania)

Na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej w sprawie formalności słubnych należy przynieść dowód osobisty i metrykę chrztu świętego. Pozostałe dokumenty można donieść w późniejszym czasie.


POGRZEB KATOLICKI

  • akt zgonu (odpis skrócony z USC) do wglądu

 

 

Informujemy, że

KSIĘGI PARAFIALNE
(m.in. księgi chrzcielne)

Parafii p.w. NMP Królowej Polski w Głogowie

zostały założone w kwietniu 1988 roku.

Wszystkie wcześniejsze wydarzenia zostały odnotowany w księgach parafialnych parafii p.w. św. Wawrzyńca w Głogowie-Brzostowie, ul. Okrężna 14; tel. 76 833 94 13. www.wawrzyniec.glogow.pl

Kancelaria Parafialna św. Wawrzyńca czynna jest w środy w godz. 16.00-17.00 i po każdej mszy świętej w tygodniu zgodnie z ogłoszeniami.

Wdrożenie: Joomla - Solmedia.pl