zycieparafii.pl

05.jpg

Parafia - numer ogólny

76 833 88 75  
Kancelaria parafialna 76 833 88 75 wew. 30  
Zakrystia 76 833 88 75 wew. 31  
ks. Proboszcz 76 833 88 75 wew. 26 76 833 86 50
ks. Piotr 76 833 88 75 wew. 24  
ks. Marcin 76 833 88 75 wew. 23  
ks. Maciej 76 833 88 75 wew. 22  
ks. Janusz 76 833 88 75 wew. 27  
ks. Marek 76 833 88 75 wew. 25  
ks. Mieczysław 76 833 88 75 wew. 28  
Dom Sióstr Służebniczek 76 833 88 75 wew. 29 76 833 88 85

Wdrożenie: Joomla - Solmedia.pl