zycieparafii.pl

05.jpg
  • dziś – ul. Saturna parzyste od 18 do 48

  • poniedziałek – ul. Saturna parzyste od 50 do 88

  • wtorek – ul. Saturna parzyste od 90 do 96, nieparzyste od 13 do 39A i ul. Merkurego od 2 do 5

  • środa – ul. Merkurego od 6 do 26

  • czwartek – ul. Merkurego od 28 do 32 i ul. Orbitalna od 1 do 23

  • piątek – ul. Orbitalna 25 i 27, ul. Herkulesa od 6 do 40 parzyste

  • sobota – ul. Herkulesa parzyste od 42 do 46, ul. Neptuna nieparzyste od 1 do 31

  • za tydzień w niedzielę – ul. Samotna + kolęda uzupełniająca

Kolęda od poniedziałku do piątku od godz. 15.30 w sobotę od godz. 11.00, w niedzielę od godz. 15.00.

Prosimy o obecność możliwie wszystkich domowników.

Wdrożenie: Joomla - Solmedia.pl