zycieparafii.pl

05.jpg

paschaliki2015Po raz kolejny Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przygotowuje Wielkanocną Akcję Caritas, w ramach której dystrybuowana będzie świeca w postaci paschalika. Mały symboliczny paschalik obecny w domu ma przypominać o: religijnym charakterze Świąt Wielkiej Nocy, obecności Zmartwychwstałego Chrystusa w codziennym życiu rodzinnym, konieczności podążania każdego dnia za Chrystusem, którego światło oświeca drogę życia każdego człowieka pełnieniu uczynków miłosierdzia, przez które chrześcijanin staje się światłem prowadzącym innych do Chrystusa. Parafialny Zespół Caritas rozpocznie rozprowadzanie świec w naszej parafii od najbliższej niedzieli (22 marca); ofiara za paschalik wynosi 7 zł.

- Paschaliki są przeznaczone na pomoc osobom starszym. Pieniądze z tych świec zostaną przekazane na działalność Klubów Seniora, organizację rekolekcji, spotkań i pielgrzymek dla osób starszych - wyjaśnia Anna Maria Fedurek, rzecznik Caritas diecezjalnej.

Wdrożenie: Joomla - Solmedia.pl