zycieparafii.pl

05.jpg

BozeCialoI czwartek miesiąca, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Msze święte w następującym porządku: o godz. 7.00, 9.00 (po niej procesja), Msza św. na zakończenie procesji (ok. 12) oraz o godz. 16.00 i 18.30. Prosimy o udekorowanie okien. Zapraszamy wszystkie sztandary i feretrony. Próba sypania kwiatów w środę o godz. 17.00. W oktawie Bożego Ciała nabożeństwo czerwcowe połączone z procesją o godz. 18.00.

W Wielki Czawartek Kościół obchodzi pamiątkę ustanowienia Najświętszego Skramnetu. Jednak w tym samym czasie Kościół wspomina zbawienną Mękę Pana Jezusa. W związku z tym w 1264 r. papież Urban IV bullą Transiturus ustanowił tę Uroczystość Bożego Ciała, choć obchodzona ona już była w Niemczech wcześniej za sprawą bp Roberta z Thourotte w diecezji Liègei. Wiąże się ona z widzenia św. Julianny z Cornillon oraz cudem eucharystycznym w Bolsenie. Urban IV zasadniając przyczyny jej wprowadzenia wskazał: "[...] zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia." Jednakże ze względu na śmierć Urbana IV bulla ta nie została ogłoszona, a tym samym uroczystość nie została ustanowiona. Uczynił to dopiero papież Jan XXII, który umieścił powyższą bullę w Klementynach (1317).

Wdrożenie: Joomla - Solmedia.pl