zycieparafii.pl

05.jpg

24 godziny dla Pana Rozpoczęcie adoracji w czwartek ok. godz. 19.15 i zakończenie w piątek ok. 20.00 wg ustalonego planu. W centrum Msza św. o Bożym miłosierdziu w piątek o godz. 15.00. Dodatkowa spowiedź w czwartek w godz. 21.00-23.00 oraz w piątek 15.00-16.00. Dla osób potrzebujących omodlenia trudnych spraw, modlitwa wstawiennicza w piątek w godz. 14.00-15.00 i 16.00-17.00 w kaplicy adoracji. Szczegółowy plan na plakatach. Zachęcamy do dopisywania się na indywidualną adorację.

Wdrożenie: Joomla - Solmedia.pl