zycieparafii.pl

05.jpg

W najbliższy w czwartek, uroczystość Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Bożego Ciała). Msze święte o godz. 7.00, 9.00 (po niej procesja), Msza św. na zakończenie procesji (ok. 12.00) oraz o godz. 16.00 i 18.30. W oktawie Bożego Ciała nabożeństwo majowe połączone z procesją o godz. 18.00. Prosimy bardzo o przygotowanie ołtarzy według następującego planu:

  • ołtarz pierwszy przygotowuje Ministranci, Lektorzy, Oaza, Młodzież;
  • ołtarz drugi -Wspólnoty Neokatechumenalne;
  • ołtarz trzeci -Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym;
  • ołtarz czwarty -Żywy Różaniec i Apostolat Maryjny.

Prosimy o udekorowanie okien. Reprezentantów wspólnot prosimy o zabranie sztandarów i feretronów.
Z racji oktawy Bożego Ciała, ks. Proboszcz udziela dyspensy od pokarmów mięsnych w piątek na terenie parafii.

Wdrożenie: Joomla - Solmedia.pl