zycieparafii.pl

05.jpg

baner inter WIELKA POKUTA EcceHomo

Zapraszamy na Jasną Górę, na Wielką Pokutę za wszystkie grzechy popełnione w Polsce.

To jest wydarzenie całego kościoła. Łączy wszystkie duchowości, wspólnoty, organizacje. Wszyscy czujcie się zaproszeni. 

Naród Polski jest podzielony, dużo jest złości i zawiści. Wielu żyje w lęku, niepewności, w nałogach. To są skutki grzechów, które popełniliśmy my i nasi przodkowie.

Przez wspólną „Wielką Pokutę” możemy zmienić bieg historii. Historii każdego z nas i całego swiata. To jest czas potężnej walki cywilizacji życia z cywilizacją śmierci. To chwila wymagająca szybkiej i jasnej odpowiedzi każdego z nas.

Wyjazd z naszego kościoła w sobotę, 15 października br. o godz. 5:00. Powrót około północy. Koszt 60 zł. Zapisy w zakrystii.

Zaczynamy 15 października o godzinie 11:00 pod murami Jasnej Góry na Błoniach. Msza Święta będzie celebrowana na ołtarzu polowym.

11:00 - 13:30 - dwie konferencje ojców Antonello i Henrique

13:30 - 15:00 - przerwa na obiad 

15:00 - 16:30 - koronka oraz konferencja ks. Piotra Glasa.

16:30 - 18:00 - Msza Święta

18:00 - 20:00 - część pokutna ze świadectwami modlitwą i adoracją

20:00 - 21:00 - czuwanie pokutne.

Więcej informacji: http://wielkapokuta.pl/

Wdrożenie: Joomla - Solmedia.pl