zycieparafii.pl

05.jpg

bnarodz zyc217

 

„Błogosławiona (jest), która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana”
(Łk 1,45)

 

 

Drodzy Parafianie!

 

 

      Niech przyjście na świat Chrystusa zrodzonego z Maryi Dziewicy umocni naszą wiarę, nadzieję i miłość w naszym życiu w relacji do Boga i bliźniego.
      Duch Święty, niech napełnia Bożym Pokojem rodziny Wasze i parafialną wspólnotę w Nowym Roku Pańskim 2018.

Proboszcz ks. Witold Pietsch
z księżmi współpracownikami

Wdrożenie: Joomla - Solmedia.pl