zycieparafii.pl

05.jpg

Piesza Pielgrzymka GłogowskaJesteś stać się apostołem zaproszony Chrystusa. Dlatego też dzisiaj zapraszam do wzięcia udziału w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę.

Pielgrzymka to droga, którą przebywa się razem z Chrystusem, to droga na której On daje się bliżej poznać, bardziej doświadczyć. Na tej drodze uczy i przygotowuje do czegoś więcej, niż tylko do bycia biernym członkiem Kościoła. Pielgrzymka to droga, gdzie każdy jest świadkiem wielu cudów.

Pielgrzymka to nie tylko spotkanie miłującego Chrystusa, ale także trud. Trud wędrówki wynikający z miłości człowieka do Boga. To trud wysiłku fizycznego – bolące nogi, twarde podłogi i wczesne wstawanie, upał i pragnienie; deszcz i zimno. A w zamian za to Chrystus daje satysfakcje, poczucie bliskości, sens cierpienia i jedność. Bo Jezus jednoczy nas i sprawia że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami – jedną rodziną; i nie musimy wstydzić się wiary. Wspólna modlitwa, wspólne posiłki, wspólna wędrówka, a nade wszystko Eucharystia i słowo Boże każdego dnia.

Pielgrzymka to lekcja życia, życia ewangelią. To nic, jak widzimy w dzisiejszym słowie Bożym, że Jezus z apostołami byli zmęczeni fizycznie i może brakowało sił – ale na pewno mieli pod dostatkiem miłości, wiary, radości i zapału. Mieli Jezusa i siebie.

Odkryj bracie i siostro sens chrześcijaństwa – do bycia w drodze z Chrystusem. Zostań jego apostołem. Doświadcz Jego miłości.

 

Wdrożenie: Joomla - Solmedia.pl