zycieparafii.pl

05.jpg

Piesza Pielgrzymka Głogowska wyruszy po raz 35 z Głogowa na Jasną Górę już 2 sierpnia. Składa się z 3 grup głogowskich oraz kilku z okolicznych miast i miejscowości.

Grupa niebieska pochodzi z parafii NMP Królowej Polski w Głogowie. Nie oznacza to jednak, że mogą się do niej zapisać tylko parafianie. Zapraszamy wszystkich - młodszych i starszych, całe rodziny do wspólnego przeżycia tych rekolekcji w drodze.

Przewodnik grupy

W tym roku przewodnikiem duchowym grupy będzie ks. Piotr Wadowski.

Grupy animatorskie

Nasza grupa liczy zazwyczaj kilkadziesiąt osób i jest podzielna na mniejsze grupy tzw. animatorskie. Wszyscy na pielgrzymce zwracamy się do siebie "bracie", "siostro". Animatorem grupy jest brat lub siostra, który ma już dłuższy "staż" pielgrzymkowy. Grupy animatorskie są jednopłciowe, wyjątek stanowią grupy rodzinne. Animator odbiera posiłek dla grupy, kontaktuje się z kwatermistrzem w sprawie noclegu oraz pomaga członkom we wszystkich innych sprawach.

Grupa porządkowych

Nasza grupa ma swoich porządkowych, którzy dbają o bezpieczeństwo pielgrzymów oraz kierują ruchem samochodów w czasie marszu. Ważne jest dostosowanie się i wykonywanie poleceń porządkowych. Nasi porządkowi posiadają potrzebne uprawnienia do kierowania ruchem wydane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

Grupa muzyczna

W tym gronie są osoby, które prowadzą śpiew podczas wędrówki oraz na Mszy Świętej. Wszyscy jesteśmy zachęceni do wspólnego śpiewu - pamiętajmy, że śpiewając również się modlimy.

Kwatermistrz

Jest osoba, która dba oto byśmy mieli gdzie przenocować. Bardzo często przez cały dzień chodzi i puka "od drzwi do drzwi" prosząc mieszkańców o przenocowanie pielgrzymów. Bądźmy wdzięczni za jego ważną służbę. Przyjmijmy otrzymany nocleg i dajmy gospodarzom dobre świadectwo wiary godnym zachowaniem.

Wdrożenie: Joomla - Solmedia.pl