Pielgrzymka Ziemi Głogowskiej do Grodowca

Pielgrzymka Ziemi Głogowskiej do Grodowca odbędzie się w sobotę 12 września. Zbiórka przy kościele o godz. 600. Uczestnicy zostaną zapisani na listę, a sami zobowiązani są do zaopatrzenie się w maseczkę i zachowywanie dystansu społecznego. Msza św. w Grodowcu o godz. 1300.Przed wyjściem na parkingu przy kościele będzie możliwość nabycia biletów na powrót autokarem.