23 mar 2022 0 Comment

Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu NMP

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to Dzień Świętości Życia. Możliwość włączenia się w dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w piątek w czasie każdej Mszy św. Deklaracje zostały wyłożone przy wyjściach z...