Papież Benedykt XVI nie żyje.

W sobotę 31 grudnia 2022 r. zakończył swoją ziemską pielgrzymkę papież-emeryt Benedykt XVI. Jako następca św. Piotra zasiadał on na stolicy Apostolskiej w latach 2005-2013. Wyrażamy wdzięczność za jego długoletnią posługę ofiarowaną Kościołowi. Modlimy się, aby Bóg okazał miłosierdzie swojemu wiernemu słudze i obdarzył go wiekuistym pokojem. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie…

Msza Święta żałobna w intencji śp. Benedykta XVI sprawowana będzie w naszym kościele 5 stycznia 2022 r. (czwartek) o godz. 7:00.

Benedykt XVI był 265. papieżem Kościoła katolickiego. Jego pontyfikat rozpoczął się 19 kwietnia 2005 r. i trwał do 28 lutego 2013 r. W ciągu tych ośmiu lat papież odbył 24 podróże zagraniczne, w tym także do Polski. W trakcie pontyfikatu wydał też trzy encykliki i kilkadziesiąt innych ważnych dokumentów kościelnych. Jako pierwszy papież od XV w. zrezygnował z pełnionego urzędu.  Uznał, że nie ma wystarczająco sił, by dalej pełnić swoją funkcję. Po abdykacji nosił tytuł emerytowanego biskupa Rzymu, pozostał w Watykanie i mieszkał w klauzurowym zakonie Matter Ecclesiae.

Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 r. w Marktl am Inn w Bawarii. Miał dwójkę rodzeństwa – brata Georga, który także był księdzem i zmarł w 2020 r. oraz siostrę Marię, która była jego gosposią aż do śmierci w 1991 r. Rodzina przyszłego papieża kilkukrotnie musiała się przeprowadzać. Według doniesień medialnych powodem była antynazistowska postawa ojca. Jako nastolatek Joseph wraz z rodziną zamieszkali w Traunstein na granicy z Austrią.

Ratzinger w 1939 r. wstąpił do niższego seminarium duchownego, które jednak ze względu na działania wojenne musiał opuścić. Przyszły papież w wieku 14 lat został zapisany do Hitlerjugend, co było obowiązkowe w tamtych czasach. Gdy skończył 16 lat, został wcielony do wojska, gdzie służył m.in. jako wartownik i telefonista. Przyszły papież otrzymał przydział do koszar Wermachtu i służył na różnych posterunkach wokół Traunstein. Pod koniec wojny zdezerterował.

W latach 1946-1951 studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie w Monachium oraz w szkole wyższej we Freisingu. Wraz z bratem Georgem przyjął święcenia kapłańskie 29 czerwca 1951 r. W 1953 r. ks. Ratzinger uzyskał tytuł doktora teologii. Cztery lata później uzyskał tytuł profesora uniwersyteckiego. Wykładał dogmatykę i teologię w Wyższej Szkole Filozoficznej i Teologicznej we Freisingu, w Bonn, Münsterze i Tybindze. Od 1969 r. był profesorem teologii dogmatycznej i historii dogmatyki na Uniwersytecie w Ratyzbonie, gdzie ostatecznie został dziekanem i prorektorem.

Uczestniczył we wszystkich czterech sesjach Soboru Watykańskiego II jako główny doradca teologiczny arcybiskupa Kolonii, kardynała Josefa Fringsa. W 1977 r. papież Paweł VI powołał ks. Ratzingera na arcybiskupa Monachium i Freisingu, a miesiąc później kreował go kardynałem.

W 1981 r. kard. Ratzinger został mianowany przez papieża Jana Pawła II prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Został także przewodniczącym Komisji Biblijnej i Papieskiej Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W latach 1986-92 pracował jako przewodniczący komisji zajmującej się opracowaniem nowego Katechizmu Kościoła Katolickiego.

W 1998 r. został mianowany prodziekanem, a w 2002 r. dziekanem Kolegium Kardynałów. Pracował też w Sekretariacie Stanu, Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Kongregacji ds. Biskupów i wielu innych. 8 kwietnia 2005 r., kardynał Ratzinger przewodniczył mszy świętej podczas pogrzebu Jana Pawła II na placu św. Piotra.

19 kwietnia Joseph Ratzinger został wybrany 265. papieżem i przybrał imię Benedykt XVI.

W dniach 25-28 maja 2006 r. odwiedził Polskę. Była to jego jedyna wizyta w naszym kraju i druga po Niemczech zagraniczna pielgrzymka papieża. Wizyta papieża z Niemiec w byłym nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz była symboliczna, szczególnie że przyszły papież w swojej młodości był zmuszony do służby w Hitlerjugend.

W lutym 2013 r. Benedykt XVI ogłosił, że rezygnuje z funkcji biskupa Rzymu i odchodzi na emeryturę. Wywołało to powszechne zaskoczenie na całym świecie. 28 lutego o godz. 20 Benedykt XVI przestał być papieżem. Po rezygnacji usunął się w cień i prosił, żeby nazywać go po prostu „ojciec Benedykt”.