Komunikat w sprawie święceń diakonatu i prezbiteratu

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia,

wspominając w tym roku 900-lecie powstania Diecezji Lubuskiej wracamy myślą do początków wiary na naszych ziemiach. Może to stać się dla nas impulsem do przywołania początków wiary w każdym z nas. Widzimy, że wiara jest zawsze wiarą wcieloną. Dlatego z wdzięcznością myślimy o tych, dzięki którym wiara stała się dla nas osobistym i wspólnotowym doświadczeniem. Prosimy Boga, by i w nas wiara coraz bardziej nabierała kształtu; prosimy, by coraz bardziej stawała się wiarą dojrzałą. Tylko w taki sposób z pokorą, ale i z radością możemy ją przekazywać tym, którzy przyjdą po nas, jako wiarę wcieloną, jako żywą więź w powołaniach, które rozpoznajemy i które stały się drogą naszego życia.

Dla części spośród nas tym kształtem wiary, tym jej wcieleniem jest powołanie do kapłaństwa, do bycia pasterzami w naszych wspólnotach, do posługiwania nam w sakramentach i przepowiadaniu Słowa, do troski o nas, którzy we wspólnocie Kościoła odnaleźliśmy swoje miejsce, ale i do szukania tych, którzy z różnych powodów tego miejsca nie odnaleźli.

Chciałbym z radością poinformować Was, że w sobotę, 18 maja, o godz. 11.00 w kościele konkatedralnym pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze święcenia diakonatu z rąk bpa Adriana Puta przyjmie dwóch alumnów naszego seminarium: Jakub Błażyński z Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu oraz Jakub Cieplak z Parafii pw. św. Henryka w Sulęcinie.

Natomiast w sobotę, 25 maja, także o godz. 11.00 w kościele katedralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gorzowie Wlkp. udzielę święceń prezbiteratu diakonowi Michałowi Kowalewskiemu pochodzącemu z Parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu.

Wydarzenie święceń jest zawsze dla diecezji wielką radością, chciałbym Was zatem serdecznie na nie zaprosić, zarówno do Zielonej Góry jak i do Gorzowa Wlkp. Dziękując za troskę o dzieło powołań i codzienne zaangażowanie w życie naszego diecezjalnego Kościoła, polecam kandydatów do święceń Waszej modlitwie.

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Zielona Góra, 6 maja 2024 r.

Znak: 2024/718/KANC/KH