Intencja Żywego Różańca czerwiec 2024 r.

INTENCJA MODLITEWNA ŻYWEGO RÓŻAŃCA
czerwiec 2024 r.

Intencja papieska:
Za uchodźców
Módlmy się, aby emigranci, zmuszeni z powodu wojen lub głodu do pełnej zagrożeń i niebezpieczeństw ucieczki, znaleźli akceptację i nowe perspektywy życia w krajach, które ich przyjmują.

Intencja parafialna:
Za czcicieli Serca Jezusowego, aby ich życie było przepełnione miłością do Jezusa.

Sprzątanie kościoła:
sobota 08 czerwca 2024 r.: Róża XI
sobota 15 czerwca 2024 r.: Róża XIV
sobota 22 czerwca 2024 r.: Róża XV
sobota 29 czerwca 2024 r.: Róża XVI
sobota 6 lipca 2024 r.: Róża I

Ogłoszenia:
1. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w minionym miesiącu troszczyli się o porządek w naszym kościele.
2. Kolejna zmiana tajemnic Żywego Różańca:
niedziela 07 lipca 2024 r. godz. 7:30