Niedziela Słowa Bożego (24.01.2021)

W okresie Bożego Narodzenia bardzo dużo słyszeliśmy o tym, jak Słowo stało się ciałem. Radowaliśmy się z przyjścia Jezusa na świat, który zamieszkał pomiędzy nami. My wiemy, że Jezus nie jest tylko Bogiem historii, ale naprawdę żyje! Dlatego przez cały czas każdy chrześcijanin powinien zgłębiać Jego Słowo, które nam pozostawił, aby i w nas na nowo tchnąć życie. Serdecznie zapraszamy do świętowania z nami Niedzieli Słowa Bożego. Niech Słowo Boże w nas zamieszka!