KANCELARIA PARAFIALNA

Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Głogowie

Plac Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 1

67-200 Głogów

Godziny urzędowania Kancelarii Parafialnej

Poniedziałek 16:30 – 17:30

Środa 16:30 – 17:30

Piątek 19:30 – 20:30

Sobota 09:30 – 10:00

W święta państwowe i kościelne – nieczynne.
W sprawie pogrzebu – w każdym czasie.

nr konta 54 10902079 0000 0005 4410 8848

Santander Bank Polska Spółka Akcyjna

TERYTORIUM PARAFII
Ulice: Andromedy, Galileusza, Gwiaździsta, Herkulesa (6-18, 32-46), Keplera, Kosmonautów Polskich, Merkurego, Neptuna (1-31), Orbitalna (1-27), Oriona, Plutona, Samotna, Saturna, pl. Kard. Wyszyńskiego.

CHRZEST ŚWIĘTY
Sakrament chrztu św. jest bramą sakramentów – konieczny do zbawienia. W tym sakramencie człowiek zostaje uwolniony od grzechu pierworodnego, upodobniony do Chrystusa oraz włączony do Kościoła. Sakrament udzielany jest w II niedzielę miesiąca w czasie Mszy Św. o godz. 12:30 oraz w razie potrzeby w pozostałe niedziele po Mszy Św. o 12:30 i w soboty po Mszy Św. o 18:30. Rodzice dziecka na miesiąc przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu. Nauki przed chrztem dla rodziców i chrzestnych w każdy II, III, IV piątek miesiąca po Mszy Św. wieczornej.

akt urodzenia dziecka (odpis z USC) – do wglądu,

dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, wiek, dokładny adres zamieszkania),

zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych, że mogą być chrzestnymi (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i Komunii Świętej; osoba bierzmowana, osoba, która ukończyła katechizację przed chrzcielną – wszystkie trzy nauki).

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej nie później niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu (termin ślubu mogą zarezerwować wcześniej). Jeżeli narzeczeni zawierają ślub tzw. konkordatowy (tzn. tylko w kościele, ale ze skutkami prawa cywilnego) zobowiązani są zgłosić się do USC i dostarczyć dokument zezwalający na pobłogosławienie małżeństwa ze skutkami cywilnymi (w USC wymagane są dowody osobiste oraz skrócone odpisy aktu urodzenia obojga narzeczonych). Zaświadczenie to ważne jest 12 miesięcy. Metryka Chrztu Świętego – wystawiona maksymalnie 6 miesięcy przed planowanym ślubem, z adnotacją o stanie wolnym i o przyjęciu sakramentu bierzmowania.

dowód osobisty,

metryka chrztu świętego do sakramentu małżeństwa,

świadectwo ukończenia katechizacji na poziomie szkoły średniej (ponadgimnazjalnej),

zaświadczenie o ukończeniu nauk przedmałżeńskich,

zaświadczenie o odbyciu spotkań w poradni rodzinnej,

zaświadczenie z USC lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny,

dane Świadków Ślubu (wiek, wyznanie, dokładny adres zamieszkania).

Na pierwsze spotkanie w kancelarii parafialnej w sprawie formalności ślubnych należy przynieść dowód osobisty i metrykę chrztu świętego. Pozostałe dokumenty można donieść w późniejszym czasie.

POGRZEB KATOLICKI

akt zgonu (odpis skrócony z USC) do wglądu.

Informujemy, że

KSIĘGI PARAFIALNE
(m.in. księgi chrzcielne)

Parafii p.w. NMP Królowej Polski w Głogowie

zostały założone w kwietniu 1988 roku.

Wszystkie wcześniejsze wydarzenia zostały odnotowany w księgach parafialnych parafii p.w. św. Wawrzyńca w Głogowie-Brzostowie, ul. Okrężna 14; tel. 76 833 94 13. www.wawrzyniec.glogow.pl

Kancelaria Parafialna św. Wawrzyńca czynna jest w środy w godz. 16.00-17.00 i po każdej mszy świętej w tygodniu zgodnie z ogłoszeniami.