W naszej parafii posługują siostry ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, która jest jedną z czterech gałęzi wielkiej Rodziny Sióstr Służebniczek NMP, która swoje początki wzięła na ziemi wielkopolskiej 3 maja 1850 r. Opatrzność Boża wybrała na jej fundatora świeckiego chrześcijanina, Edmunda Bojanowskiego, którego świętość życia i charyzmat służby bliźnim potwierdził aktem beatyfikacji Ojciec Święty Jan Paweł II 13.06.1999 r. w Warszawie.

Przełożoną głogowskiej wspólnoty jest s. Regina. Pozostałe siostry to. s. Kamiliana, s. Dąbrówka i s. Piusa.

Plac Kardynała Wyszyńskiego 1

67-200 Głogów

tel. 768338885

http://www.bdnp.pl

 

To styl życia Służebniczki w Kościele świętym i dla Kościoła.  Nasza duchowość wyraza się w powierzeniu siebie Bogu Ojcu pod natchnieniem Ducha Świętego przez naśladowanie Chrystusa dziewiczego, ubogiego i posłusznego.                                                                     

 

Na wzór Maryi Niepokalanej Patronki Zgromadzenia oddajemy się całkowicie Bogu Ojcu, składając śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Wpatrując się w Niepokalaną Służebnicę Pańską starać się mamy o prostotę, w której Założyciel widział warunek błogosławieństwa dla Zgromadzenia. W Testamencie napisał: „Przede wszystkim prostotę zalecam. Dopóki ta w Zgromadzeniu trwać będzie, dopóty będzie z nim błogosławieństwo Boże (K 13).

Naśladując Chrystusa Sługę w Jego pokorze, prostocie i miłości z radością podejmujemy służbę dzieciom, ubogim i chorym.

 

Z woli Założyciela Patronem Zgromadzenia jest również św. Józef Józef. Jest On wzorem pokornego i ufnego zawierzenia Opatrzności, posłuszeństwa woli Bożej i pracowitości.  

 

Wpatrujemy się też w przykład życia i świętości bł. Edmunda naszego Założyciela. W codzienności naszego życia realizujemy  jego duchowość i charyzmat. Przez jego przyczynę polecamy się Bogu, szerzymy jego kult i jego przemożnej opiece zawierzamy prowadzone dzieła. To zaś wszystko czynimy, zgodnie z hasłem Zgromadzenia: „Na większą chwałę Bożą i cześć Niepokalanej Dziewicy”.

 

Swoje powołanie przeżywamy we wspólnocie zakonnej, w której zasadniczą więzią jest miłość siostrzana, do której zobowiązał nas Ojciec Założyciel słowami: Miłość siostrzana /…/ jak najstaranniej zachowaną być powinna”.