Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Ksiądz Biskup Diecezjalny Tadeusz Lityński udziela WSZYSTKIM diecezjanom dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
Zachęcamy do skorzystania z tej dyspensy i do dnia 29 marca korzystania z możliwości uczestnictwa w Eucharystii przez media.
Transmisje Mszy św. niedzielnej:
7:00 – TVP 1
9:00 – Polskie Radio Program Pierwszy
09:30 – Telewizja TRWAM
11:00 – TVP 1
13:00 – TVP Polonia
oraz inne dostępne na wybranych stronach internetowych.